Balkenende norm voor medisch specialist?

Meer dan tweeduizend werknemers in de (semi-)publieke sector verdienen meer dan de Balkenende norm.

Wat is de Balkenende norm?

De Balkenende norm is een gewenst salarisplafond voor werknemers in dienst van de overheid en semi-overheid. Onder de semi-overheid vallen o.a. zieken- en verpleeghuizen. Het voormalig kabinet Balkenende stelde de Balkenende norm op 187.340 euro (plus een onkostenvergoeding van 7560 euro).

Wie overschrijden de Balkenende norm?

De Balkenende norm is geen harde salaris eis. Het enige verplichte is dat alle werknemers in de publieke sector die meer verdienen dan de Balkenende norm dit publiceren. Uit deze cijfers kwam naar voren dat we in 2011 in totaal 2039 ‘overschrijders’ van deze norm hadden. Dit was 6% meer dan in 2008.

75% van deze veelverdieners zit in de zorg en hiervan is meer dan de helft medisch specialist.

Zelfregulering werkt niet

Balkenende wilde deze norm niet verplicht stellen, maar zelfregulering een kans geven. Gezien de stijging en de alsmaar toenemende ophef over salarissen in de zorg, kan gerust gesteld worden dat zelfregulering niet heeft gewerkt.

De gemiddelde ziekenhuis directeur verdient nog steeds veel te veel volgens het Financieele Dagblad: 240.000 euro. Ook corporatiebestuurders zitten vaak boven de 220.000 euro. De gemiddelde inkomensstijging van corporatiebestuurders bedroeg zo’n 20% tussen 2006 en 2008…

Overheid grijpt in

Gezien alle ophef en dat zelfregulering niet werkt, grijpt de overheid in. Er is een wetsvoorstel ingediend om de Balkenende norm verplicht te stellen. Dit betekent dus dat het verboden wordt werknemers in de (semi-) publieke sector meer te betalen. Echter, dit geldt alleen voor nieuwe bestuurders en bijvoorbeeld medisch specialisten vallen niet onder deze nieuwe regel…

(90x gelezen)
Loading...