Historisch overzicht basispremies

Zorgprotest heeft uitgezocht hoeveel de basispremies elk jaar zijn veranderd. Voor een goed overzicht zijn de kleinere verzekeraars niet getoond. De resultaten ziet u in onderstaande grafiek.

grafiek jaarlijkse zorgpremies

Grafiek jaarlijkse basispremies

Grote stijging basispremie ten opzichte van 2006

Kijk je naar het verschil in premie tussen 2006 en 2011/ 12, dan zie je een forse stijging van de basispremies. Waar de gemiddelde basispremie in 2006 nog schommelde rond de 1060 euro, zat het in 2011 al rond de 1240 euro.

Anderzorg en FBTO goedkoopst

Wat verder opvalt, is dat Anderzorg traditiegetrouw de laagste basispremie heeft. Daar vlak boven zit FBTO.

(600x gelezen)
Loading...