Is de licht hogere zorgpremie in 2016 goed nieuws?

zorgverzekering 2016De overheid schat dat de zorgverzekering in 2016 iets duurder zal zijn, maar dat de prijsstijging minder groot zal zijn dan eerder werd verwacht. De maandelijkse zorgpremie zal 103 euro bedragen voor de zorgverzekering 2016. Voor het vaststellen van de definitieve zorgpremie voor 2016 zijn de zorgverzekeraars afhankelijk van informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als alle wijzingen voor de zorgverzekering in 2016 bekend zijn zullen de zorgverzekeraars de premie voor het volgende jaar bekend maken.

Hoe hoog wordt de zorgpremie 2016?

Het zou gaan om een premiestijging van 7 euro per maand. Het probleem is alleen dat deze schatting van VWS maar zelden overeenkomt met de werkelijkheid. Tot 2014 viel de zorgpremie meestal hoger uit dan de schatting, vanaf 2014 is het omgekeerde het geval. Nog altijd betalen we ieder jaar meer voor de zorgverzekering, omdat de zorgkosten nog altijd toenemen. De lichte stijging van de zorgpremie in 2016 wordt als goed nieuws gebracht, maar dat is het natuurlijk niet. De stijging zal naar alle verwachting opnieuw veel hoger zijn dan de inflatie. Daarnaast gaan we zoals elk jaar weer meer betalen voor minder zorg.

Eind september wordt de eerste indicatie van de kosten voor zorgverzekering 2016 bekend gemaakt. Het is inmiddels een traditie dat zorgverzekeraar DSW als eerste de zorgpremie voor het nieuwe jaar bekend maakt. De zorgpremie van de zorgverzekering van DSW viel in 2015 5 euro per maand lager uit dan de schatting van het ministerie die zij maakte in 2014 voor 2015.

Eigen risico 2016

Net als de zorgpremie voor de zorgverzekering, gaat het eigen risico iets omhoog. In 2016 zal het eigen risico 385 euro bedragen zo blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag officieel gepresenteerd worden, maar nu al uitgelekt zijn. In vergelijking met 2015 is de eigen bijdrage dus 10 euro gestegen. Het eigen risico bestaat sinds 2008 en is sindsdien jaarlijks omhoog gegaan. In 2008 was het eigen risico 150 euro. In 6 jaar tijd is het eigen risico met 235 euro toegenomen, dat is 39 euro per jaar. Het eigen risico nam in 2013 het meeste toe, namelijk van 220 naar 350 euro. Het eigen risico wordt aangesproken op het moment dat een verzekerde een beroep doet op zorg die onder de basisverzekering valt. Uitzonderingen zijn huisarts, ketenzorg, verloskundige hulp, kraamzorg en wijkverpleging.

Zorgtoeslag 2016

In 2016 ontvangen veel mensen meer zorgtoeslag, de zorgtoeslag gaat in 2016 namelijk omhoog. Of u recht hebt op zorgtoeslag en de hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen. De meeste mensen die nu recht hebben op zorgtoeslag krijgen er in 2016 67 euro bij. Meer informatie over zorgtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Wat zijn de veranderingen voor zorgverzekering 2016?

Variabele basisverzekering in 2016
Waarschijnlijk wordt er in 2016 een variabele basisverzekering geïntroduceerd. Bij een variabele basisverzekering wordt een behandeling die niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering toch vergoed indien deze voor een patiënt wel effectief is. Mocht een patiënt een bepaalde behandeling niet per se nodig hebben, dan wordt deze niet meer door de basisverzekering vergoed.

Kraamzorg blijft vallen onder basisverzekering
Ook in 2016 valt de kraamzorg onder de basisverzekering. Minister Schippers (Volksgezondheid) is wel aan het onderzoeken of de kraamzorg effectiever uitgevoerd kan worden en wat de periode van zorg moet zijn voor het eerste en tweede kind.

Vergoeding prenatale chirurgie bij open ruggetje
Het opereren van foetussen met een open ruggetje wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed.

Vergoeding prenatale testen
Prenatale testen die afgenomen worden in het binnen- en buitenland worden in 2016 vergoed. Het gaat hier om de vergoeding van vervolgtesten wanneer de uitslag van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) positief is.

Geen eigen bijdragen meer voor gehoortoestellen voor kinderen
Vanaf 2016 hoeven kinderen t/m 18 jaar geen eigen bijdrage meer te betalen voor gehoortoestellen. De eigen bijdrage (25%) voor volwassenen blijft gelden.

Vergoeding nieuwe medicijnen
Deze vergoedingen zijn niet gebonden aan 2016, maar worden al vergoed in 2015.

TIL (tumor infiltrerende lymfocyten)
Behandeling met TIL is voor patiënten met een uitgezaaid melanoom
Vanaf: 1 juli 2015

Medicijn Belimumab
Geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte SLE (ziekte waarbij sprake is van een ontregeld afweersysteem)
Vanaf: 1 juli 2015

Viekirax en Exviera
Medicijnen tegen chronische hepatitis C
Vanaf: 1 oktober 2015

Wanneer kan ik een zorgverzekering voor 2016 afsluiten?

Vanaf half november is het mogelijk om een nieuwe zorgverzekering voor 2016 af te sluiten. In deze maand hebben namelijk alle zorgverzekeraars hun zorgpremie 2016 bekend gemaakt. Indien u in 2016 een andere zorgverzekering wilt hebben, dan dient u voor 1 januari 2016 uw oude zorgverzekering op te zeggen en een nieuwe aan te vragen bij een zorgverzekeraar naar keuze.

(206x gelezen)
Loading...