Schokkend! Zoveel ging je meer betalen voor zorg!

Dat elk jaar de zorgpremie en het eigen risico omhoog gaan is iets waar we inmiddels aan gewend zijn geraakt. Dat we voor die hogere premie steeds minder zorg krijgen is veel mensen ook bekend. Elk jaar worden er weer behandelingen en medicijnen in en uit het basispakket gehaald, maar per saldo wordt het steeds verder uitgehold. Die trieste waarheid kennen we allemaal wel.

Schrikken doe je pas echt als je de cijfers in een simpel overzichtje zet. De kosten zijn sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 belachelijk hard gestegen. Zet daar tegenover dat overal in de zorg een chronisch gebrek aan geld is en je wordt pas echt bang! We gaan elk jaar meer betalen en toch worden de tekorten in de zorg nog altijd groter. Voor minima en chronisch zieken zijn de kosten nu al nauwelijks te dragen. Je vraagt je af waar dit heen moet gaan.

Stijging zorgpremie en eigen risico sinds 2008

Hieronder zie je hoeveel de kosten voor burgers werkelijk zijn gestegen sinds 2008. We hebben 2008 als begin gekozen. Tussen 2006 en 2008 was er nog de no-claimkorting voor mensen die weinig of geen gebruik van zorg maakten. Met deze jaren erbij was het lastig om een duidelijk beeld weer te geven. Hadden we dit wel gedaan, dan was het resultaat nog schokkender geweest. De enorme stijging van de kosten is al ingezet met de invoering van de nieuwe zorgwet in 2006.

Geld besparen op je zorgverzekering?

De enige manier om geld te besparen op je zorgverzekering is overstappen naar een goedkopere verzekering.

Stijging zorgpremie sinds 2008

In het onderstaande overzicht zie je de gemiddelde premie die we jaarlijks voor de verplichte basisverzekering betaalden. Hierbij is telkens uitgegaan van het verplichte eigen risico. Alleen in 2013/2014 was er een een flinke daling van de premie te zien. Dit was het gevolg van de enorme verhoging van het eigen risico in die periode. Twee jaar later is de premie weer hoger dan in 2014 en is het eigen risico ook weer elk jaar verhoogd.
ontwikkeling jaarpremie zorgverzekering

Stijging eigen risico sinds 2008

Dit plaatje heeft weinig uitleg nodig. Het eigen risico gaat elk jaar omhoog. Daarnaast valt er steeds meer zorg onder het eigen risico, waardoor ook steeds meer mensen jaarlijks het volle bedrag aan eigen risico mogen aftikken.
ontwikkeling verplicht eigen risico zorgverzekering

Maar dat is nog lang niet alles…

Wie denkt dat de ellende hiermee over is, zit ernaast. Ook de aanvullende verzekeringen zijn vrijwel elk jaar duurder geworden. Wat veel mensen ook niet weten is dat er via belastingen steeds meer geld naar zorg gaat. Sinds het jaar 2000 zijn de uitgaven meer dan verdubbeld. Tussen 2000 en 2015 steeg dit bedrag van €46,9 miljard naar €94,2 miljard. Kortom sinds 2000 zijn we jaarlijks per Nederlandse burger €3.000 meer aan zorg gaan betalen via belastingen.

Alles bij elkaar ging elke Nederlander (dus jong en oud, werkend en niet werkend) sinds 2000 jaarlijks €5.000 meer betalen aan zorg.

De kosten van de zorg gaan dus angstaanjagend snel omhoog. De kwaliteit van zorg staat tegelijkertijd onder druk als gevolg van forse bezuinigingen. Waar blijft al dat geld dat we samen op moeten hoesten?

(902x gelezen)
Loading...