Bevestigd: Zorgpremie 2017 fors omhoog

Zorgpremie in 2017 fors omhoog

Nederlanders gaan in 2017 toch veel meer betalen voor hun zorgverzekering. DSW maakt als eerste de zorgpremie bekend en deze stijgt veel harder dan de 3,50 euro per maand die het kabinet voorspiegelde..

We schreven er eerder al over en inmiddels is het ook bevestigd. De zorgpremie in 2017 zal fors hoger uitvallen dan verwacht. De berekende stijging van €3,50 per maand door het kabinet is volkomen onjuist. Traditiegetrouw heeft zorgverzekeraar DSW namelijk als eerste de nieuwe zorgpremie voor 2017 bekend gemaakt. Deze premie is bijna 10 euro duurder dan de huidige premie. De zorgpremie van DSW wordt al jaren als gemiddeld beschouwd en is dus, eenvoudig gezegd, een algemene opmaat voor de rest van de verzekeraars om de zorgpremie rond dezelfde prijs vast te pinnen.

Geen verrassing

DSW maakt traditiegetrouw een week na Prinsjesdag als eerste de premie voor het nieuwe jaar bekend. Hiermee zet DSW-topman Chris Oomen meestal de toon voor wat de overige  zorgverzekeraars gaan doen met hun premies. Een stijging van bijna tien procent had wellicht niemand verwacht, maar werd door Oomen min of meer al wel aangekondigd. Hij noemde de berekening van het kabinet namelijk veel te rooskleurig en waarschuwde dat er een hogere premiestijging aan zou komen.

Meer zorgtoeslag

Minister Jeroen Dijsselbloem van financiën geeft in een reactie aan dat de lagere inkomens niet de dupe mogen worden van de hogere premies voor de basisverzekering. De zorgtoeslag zal daarom gaan stijgen voor de lagere inkomensgroepen. Door deze compensatie houdt de minister al wel rekening met een financiële tegenvaller voor de schatkist van volgend jaar.

Modale en hogere inkomens, die niet in aanmerking komen voor zorgtoeslag, worden niet gecompenseerd en gaan er juist fors op achteruit.

In hoeverre de zorgtoeslag ook echt meer zal stijgen dan de al geplande €1,50 per maand valt nog te bezien.

(284x gelezen)
Loading...