Terug naar het Ziekenfonds – Wat zouden we besparen?

Weet je nog? In 2006 werd ons bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel beloofd dat alles goedkoper ging worden. Stevige concurrentie tussen zorgverzekeraars zou ertoe leiden dat de prijzen voor de zorgverzekering omlaag gaan.

Zorgverzekering is alleen maar duurder geworden

Zoals toen al door velen werd voorspeld is het omgekeerde waar. Alles is duurder geworden. Het eigen risico gaat elk jaar omhoog. De premies van de zorgverzekering gaan elk jaar omhoog. Alleen wat we vergoed krijgen, wordt elk jaar weer minder.

Waar zou er met de herinvoering van het ziekenfonds op bespaard kunnen worden

Lees het onderstaande lijstje eens door en je snapt dat met de huidige opzet de zorgverzekering nooit(!) goedkoper kan worden dan in de oude situatie.

Marketingkosten: Ben je die reclames van zorgverzekeraars ook zo spuugzat?

Je komt er niet omheen. In kranten en tijdschriften, op de radio, tv en internet. Je wordt werkelijk doodgegooid met reclames van zorgverzekeraars. De grote zorgverzekeraars spenderen hier jaar tientallen (zoniet honderden) miljoenen euro’s aan. Dat wordt met onze verzekeringspremies betaald en de org gaat er echt niet beter van worden. Met het Ziekenfonds heb je geen marketing nodig.

IT en overige systemen

Iedere verzekeraar heeft kosten aan IT systemen en dergelijke. Systemen voor alle mogelijke handelingen omtrent de afhandeling van claims, inschrijvingen, ge schillen, enzovoort. Door jaarlijks veranderende wetgeving moet hierin ook jaarlijks veel veranderen. Ook hiermee worden jaarlijks vele honderden miljoenen euro’s verbrand. Met het Ziekenfonds zul je deze kosten ook hebben, maar slechts eenmaal en niet tien partijen die elk het wiel voor zichzelf uit gaan vinden.

Zorgverzekeraars hebben maar één belang: Zoveel mogelijk winst maken!

Achmea maakte in 2013 nog ruim €500 miljoen euro winst. In 2014 was het allemaal wat minder, maar voor dit jaar liggen ze weer op schema om opnieuw meer dan €500 miljoen winst te maken. De premies van vrijwel al hun zorgverzekeringslabels (o.a. Zilveren Kruis, Avéro, FBTO) gaan desondanks omhoog. Daarnaast zijn er de laatste jaren duizenden banen verloren gegaan bij Achmea. Alles voor meer winst!
Het Ziekenfonds had geen aandeelhouders die tevreden moeten worden gehouden met steeds hogere winsten. Het Ziekenfonds zal geen topmanagers krijgen die jaarlijks miljoenen bijeen harken.

Nadelen van het Ziekenfonds

Onderdelen van de overheid hebben nogal eens de neiging om tot in het oneindige te blijven groeien. Bureaucratie wordt soms werkelijk tot kunst verheven. Maar wat als ‘het nieuwe ziekenfonds’ nu eens echt door de juiste mensen aangestuurd wordt? Voor mijn part door mensen met een grote staat van dienst in het bedrijfsleven. Doen zij hun werk echt goed, dan mogen ze wat mij betreft ook echt goed verdienen.

Misschien zie ik het allemaal te eenvoudig, maar erger dan nu kan het in ieder geval nooit worden. Zorgverzekeringen worden elk jaar duurder. Het eigen risico gaat jaarlijks omhoog. Vervolgens vergoedt de zorgverzekering steeds minder… Zelfs in deze situatie waarin we allemaal steeds meer gaan betalen staat steeds meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen het water aan de lippen. De zorg gaat naar de knoppen, maar de hoge heren bij de zorgverzekeraars vieren feest!

(880x gelezen)
Loading...