Waarom onze zorg zo duur is

Ons zorgstelsel is allesbehalve efficiënt te noemen. Natuurlijk heeft slecht en soms belachelijk beleid vanuit Den Haag veel kapot gemaakt. Dat is echter Hieronder een opsomming van de pijnpunten van ons huidige zorgstelsel.

Het marktwerking monster

Door marktwerking moeten zorgverzekeraars met elkaar concurreren. Stel dat ze allemaal alleen een basispakket aan zorg zouden aanbieden en vergoeden, dan kan niemand zich onderscheiden en zou je aan 1 zorgverzekeraar genoeg hebben. Om zichzelf toch bestaansrecht te geven en om meer klanten te lokken dan andere zorgverzekeraars, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de meest banale en futiele dingen. Zaken die niks meer met noodzakelijke zorg te maken hebben. Door het vergoeden van dit soort onnodige, vaak cosmetische zorg betalen we met zijn allen miljarden per jaar extra.

Eigen werk creëren

Ziekenhuizen verdienen geld per patiënt. Het is ze er dus alles aan gelegen genoeg patiënten te ontvangen en behandelen. Mocht er om welke reden dan ook een terugloop optreden, dan zullen specialisten andere, minder noodzakelijke behandelingen ook aanbieden. De ziekenhuizen hebben al te maken met terugloop als gevolg van de opkomst van goedkopere commerciële klinieken. Toch stijgen de zorgkosten hierdoor omdat de traditionele ziekenhuizen dus andere, minder noodzakelijke therapieën aanbieden om toch voldoende patiënten te krijgen. Ofwel, ze creëren hun eigen werk.

De patiënt is te verwend

We kunnen de schuld van de hoge zorgkosten niet uitsluitend bij de zorgaanbieders leggen. Patiënten kunnen het namelijk ook erg bont maken en een mentaliteitsverandering is zeker geen overbodige luxe.
Veel patiënten zien de zorg namelijk als een soort ’winkel’, waar je gratis allerlei spullen kunt uitzoeken, want je betaalt immers toch premie? Daarnaast zijn er genoeg patiënten die ‘het zonde’ vinden om geen gebruik te maken van de zorg, want er is immers voor betaald. Dus gaan ze niet noodzakelijke zorg consumeren, vaak cosmetisch van aard.

Hier is de zorg natuurlijk nooit voor bedoeld… Het systeem is juist opgezet voor ernstige en dure kwalen zoals hartinfarcten, heup operaties, kanker etc. Hier zijn vaak zulke hoge kosten mee gemoeid dat een normaal mens dat amper of niet kan betalen. Samen kunnen we dat wel en dat noemen we een sociaal zorgstelsel. Samen dekken we het risico af zodat iedereen voor een lage zorgpremie toch verzekerd is van goede zorg als het onverwacht nodig blijkt. Al die overbodige, onnodige luxe behandelingen moeten wat ons betreft snel de deur uit. Als patiënten zo graag een antirimpelbehandeling of snorhaar epilatie willen, moeten ze dat gewoon zelf betalen. Desnoods ga je er maar voor sparen, dan waardeer je het nog eens extra.

Enkele voorbeelden van onnodige behandelingen en zorgkosten die momenteel nog grotendeels vergoed worden:

  • Acupunctuur
  • Overbodige fysiotherapie behandelingen
  • Overbodige MRI scans
  • Overbodige bezoeken aan de Eerste hulp voor kleine zaken waarvoor je naar de huisarts hoort te gaan
  • Antirimpel behandelingen
  • Herhaalde SOA testen en behandelingen daarvoor
  • Snorhaar epilatie
  • Behandeling van aandoeningen die overduidelijk het gevolg zijn van een ongezonde leefwijze

En zo kan het lijstje nog wel even doorgaan. Beste lezers, dit is één van de grote veroorzakers van de stijgende zorgkosten en dito zorgpremie…
Patiënten moeten gaan inzien dat het niet ‘de verzekeraar’ is die hun kosten vergoed, maar dat ze het uiteindelijk zelf zijn die betalen.

Teveel zorgverzekeraars

Iets wat de zorg ook onnodig duur maakt is het aantal zorgverzekeraars in ons land. Het is natuurlijk niet leuk om te horen voor al die zorgverzekeraars, want het is hun bestaansrecht, maar laten we eerlijk wezen, 50 zorgverzekeraars? 50x hoge directeur en management salarissen, 50x reclamespotjes op radio en tv, 50x onderhandelen en vergaderen over van alles en nog wat. Patiënten die door de bomen het bos niet meer zien. Hoe heeft het in Godsnaam zo ver kunnen komen? Moeten we dit nog wel willen?

Voortschrijdende ontwikkelingen

Gelukkig dat de geneeskunde zich door blijft ontwikkelen en dat er steeds nieuwe, betere medicijnen en behandelmethoden ten tonele verschijnen. Op zich geen probleem natuurlijk, totdat er een nieuwe ontwikkeling op de markt komt die ontzettend duur is, maar waar patiënten logischerwijs toch gebruik van willen maken. Een goed voorbeeld is de consternatie rondom het nieuwe medicijn voor de ziekte van Pompe. Hiermee helpen we patiënten echt, maar de behandeling kost 250.000 euro per patiënt per jaar. Hiermee belanden we direct in een ethisch dilemma, je kan een patiënt zo’n behandeling eigenlijk niet ontzeggen, maar tegelijk moeten we gezamenlijk een hogere zorgpremie betalen.

De overheid zou moeten samenwerken met de farmaceutische industrie en betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethoden. Zo komen ze in ieder geval niet makkelijk voor financiële en ethische dilemma’s te staan.

Te veel onnodig onderzoek

Tegenwoordig staat de arts en specialist vele medische tools ter beschikking om een goede diagnose te stellen. Denk aan MRI’s, bloedonderzoeken, foto’s etc. Uit onderzoek en praktijk blijkt echter dat het lang niet altijd zinvol is alle tools in te zetten, omdat de aanvullende informatie van geringe waarde is. Ondertussen kost dit wel weer honderden tot duizenden euro’s extra per patiënt. Vaak hanteert een arts het ‘better safe than sorry’ principe, ofwel, beter teveel dan te weinig onderzoeken. Ook de patiënt verlangt dat vaak. Hier betalen we met zijn allen de rekening voor en de terechte vraag is of dit wel echt nodig is.

Verspilling van medicijnen

In 2009 werd er 94 duizend kilo aan medicijnen weggegooid. In 2010 steeg dat naar 121 duizend kilo. In 2011 was dat zelfs 156 duizend kilo. Een stijging van 30% per jaar! Deskundigen schatten de kosten van de verspilling op zeker 100 miljoen per jaar.
Een oplossing die door een apothekers assistente werd uitgedragen, namelijk het sealen en opnieuw aanbieden van ingeleverde medicijnen, werd uiteindelijk niks mee gedaan. De zorgverzekeraars en farmaceuten voelden zich niet verantwoordelijk.
Een manier om medicijn gebruik simpel te verlagen is mensen te wijzen op natuurlijke alternatieven (lees ook het kopje Te weinig preventie). Veel medicijnen zijn overbodig als je gezond leeft en de juiste voeding eet. Dan ben je ook meteen af van al die vervelende bijwerkingen van medicijnen.

Bron: Miljoenen verspilling door weggooien medicijnen

Te weinig preventie

Terwijl er miljarden worden uitgegeven aan de behandeling van bestaande kwalen, wordt er maar relatief weinig uitgegeven aan preventieve maatregelen. Dat is jammer, want door vroegtijdig met preventie te beginnen kan veel onnodig leed en kosten voorkomen worden en kunnen ouderen tot op hoge leeftijd beter voor zichzelf zorgen.
Preventie kan door voorlichting over gezond eten en bewegen, sportscholen en sportprogramma’s subsidiëren. Denk bijvoorbeeld ook aan een informatieve website met welke voedingsmiddelen je bijvoorbeeld op een natuurlijke manier je cholesterol kunt verlagen.

Bron: Verkeerde thema’s in zorgdebat

(709x gelezen)
Loading...