Wat verdwijnt er precies uit het basispakket in 2012?

Er verandert weer behoorlijk wat in 2012 betreft de zorgverzekeringen. En helaas, we gaan er weer op achteruit.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico stijgt van 170 euro in 2011, tot 220 euro in 2012.

Dieetadvisering

Dieetadvisering wordt niet meer vergoed. In 2011 werden nog 4 consulten per kalenderjaar vergoed.
Uitzondering: Als dieetadvisering onderdeel is van ketenzorg voor patienten met COPD, diabetes en/of CVR.

Fysiotherapie

Een aantal aandoeningen, waarvoor langdurige fysiotherapie en oefentherapie werd vergoed, is geschrapt.

  • 18 jaar of ouder? De eerste 20 behandeling (per aandoening) krijgt u niet meer vergoed uit de basisverzekering. In 2011 kreeg u de eerste 12 niet vergoed.
  • Patienten met een chronische aandoening moeten voor fysiotherapie, Mensendieck en Cesar de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

Geestelijke gezondheidszorg

  • Het aantal zittingen eerstelijns psychologische zorg (lichte klachten) dat u vergoed krijgt wordt 5, in 2011 was dit 8. Per behandeling gaat de eigen bijdrage omhoog van 10 naar 20 euro.
  • Voor complexe psychische problemen bedraagt de eigen bijdrage 100 euro (tot 100 minuten) en 200 euro vanaf 100 minuten (maximum is 200 euro per kalenderjaar).
  • Moet u worden opgenomen vanwege psychische problemen dan hoeft u tot 31 opname dagen geen eigen bijdrage te betalen, vanaf 31 dagen betaalt u 145 euro per maand (in 2011 kreeg u alles vergoed).
  • Behandeling van aanpassingsstoornissen (gedragsstoornis in reactie op stress, ontslag, echtsheiding etc.) worden niet meer vergoed.

Geneesmiddelen

  • Geneesmiddelen die helpen bij ‘stoppen met roken’ worden niet meer vergoed.
  • Maagzuurremmers worden niet meer vergoed, behalve voor chronische gebruikers.
  • Anti depressiva worden niet meer of alleen onder bepaalde voorwaarden vergoed
  • Slaapmiddelen worden niet meer of alleen onder bepaalde voorwaarden vergoed

Teken de petitie en stap over!

Zorgprotest ziet de zorgverschraling met lede ogen aan. Niet alleen wordt het basispakket uitgekleed, ook gaan we met zijn allen meer betalen voor minder zorg. De voorspelling is dat de zorgkosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen. Kom daarom nu in actie, teken te petitie en stap massaal over naar een andere zorgverzekeraar.

(53x gelezen)
Loading...